logo

Damla Sulama, su tüketimini azaltırken aynı zamanda üretim verimliliğini de arttıran bir sulama tekniğidir. Geleneksel sulama yöntemlerinde suyun bir kısmı rüzgâr ile uçarak veya bitki üzerinde buharlaşarak toprağa hiç ulaşamamaktadır. Toprağa ulaşan kısmı da başka yöne akabilmekte bundan dolayı suyun büyük bir kısmı bitki köküne ulaşamamaktadır. Dolayısıyla bu yöntemlerde sudan alınan verim düşmektedir.Damla Sulama tekniği ile su doğrudan bitkiye ulaşarak su kullanımı konusunda geleneksel(yüzey sulama, salma sulama) yöntemlere göre yaklaşık %60 oranında su tasarrufu sağlamaktadır.Bir başka önemli konu da damla sulama tekniği ile yetiştirilen ürünün, o ürünün ihtiyacı olan oranda sulanarak veriminin arttırılmasıdır. Bu teknikle ürünün yetersiz sulanıp kuruması veya çok sulanıp çürümesinin önüne geçilmektedir.

logo
logo
// logo

info@impex-electronics.com